Přehled vlastností Kerio Control

Firewall a směrovač

 • ICSA Labs – certifikovaný firemní firewall)
 • Hloubková kontrola paketů (DPI)
 • Stavová inspekce paketů (SPI)
 • Systém pro detekci a prevenci útoků (IDPS)
 • Server DHCP
 • Server pro předávání DNS dotazů
 • NAT, mapování portů (zdroj/cíl)
 • Filtrování MAC adres
 • Service Discovery forwarding
 • Kontrola zdrojových adres (anti-spoofing)
 • Guest network s captive portálem
 • Podpora 802.1Q VLAN
 • Průvodce konfigurací pravidel síťového provozu
 • Časová pravidla
 • Omezení počtu spojení (ochrana proti DoS útokům)
 • Více IP adres na jediném síťovém rozhraní (multi-homing)
 • Dynamický DNS
 • Editovatelná směrovací tabulka
 • Reverzní proxy
 • Podpora protokolů IPv4 a IPv6
 • Překlad síťových prefixů IPv6
 • Ohlašování směrovače IPv6
 • Více IP adres na jednom síťovém rozhraní (multi-homing)

VPN

 • VPN klient pro Windows, Mac a Linux
 • Split tunneling
 • Vícenásobné tunelové propojení typu síť-síť a klient-síť
 • Propojení sítí a klientů se sítěmi prostřednictvím protokolu IPsec
 • L2TP/IPsec pro mobilní zařízení
 • Trvalé připojení klientů
 • Šifrování SSL
 • Přechod na záložní tunelové propojení VPN v případě selhání
 • Podpora NAT
 • Automatické i vlastní směrování
 • Ověřování uživatelů prostřednictvím adresářových služeb

Reportování a monitorování

 • Modul pro reportování - Kerio Control Statistics
 • Automatizované e-mailové reporty
 • Podrobné zprávy o využívání sítě: weby, protokoly, šířka pásma atd.
 • Kategorizace síťového provozu (multimédia, zasílání zpráv, přenosy velkých souborů…)
 • Nejčastěji navštěvované weby a uživatelé, kteří nejvíce navštěvovali weby z daných kategorií
 • Reporty pro jednotlivé uživatele, skupiny uživatelů, nebo celou síť'
 • Klíčová slova vyhledávaná ve službě Google
 • Sledování aktivity počítačů uživatelů v reálném čase
 • Grafy síťového provozu uživatelů i rozhraní
 • Reporty z Kerio Control Web Filter
 • Sledování stavu systému
 • Sledování SNMP
 • E-mailová upozornění o událostech na firewallu
 • Ukládání logů na službu Syslog

Rozložení zátěže
a správa šířky pásma

 • Rozložení zátěže internetového připojení
 • Routování na základě pravidel
 • Automatický přechod na záložní připojení
 • Rezervace šířky pásma pro síťový provoz s vysokou prioritou
 • Omezení šířky pásma pro síťový provoz s nízkou prioritou
 • Kvóty pro přenos dat uživatelů
 • Pravidla založená na časových intervalech, komunikačních pravidlech, pravidlech pro filtrování obsahu, typu síťového provozu, uživatelích, službě, klíči DSCP atd.
 • Lze aplikovat i na VPN tunely

Správa

 • Centralizovaná webová správa umožňující monitorovat a spravovat vaše servery Kerio Control
 • Vzdálená webová správa
 • Různé stupně přístupu k administraci
 • Vzdálená aktivace a konfigurace hardwarových zařízení
 • Sdílená konfigurace (definic) mezi zařízeními
 • Nastavení exportu/importu konfigurace
 • Zálohování konfigurace na Samepage.io či FTP server
 • Doménová šablona pro výchozí konfiguraci uživatele
 • Více úrovní práv ke správě
 • Aktualizace softwaru jediným kliknutím
 • Webové ladicí nástroje
 • Vícejazyčná podpora

Filtrování obsahu

 • Kategorie URL adres se seznamem povolených adres (Kerio Control Web Filter)
 • Pravidla pro obsah tvořená na základě časových intervalů, uživatelů, aplikací, webových kategorií, skupin URL, typů souborů atd.
 • Filtrování zakázaných slov
 • Filtrování HTTPS
 • Vlastní skupiny URL adres
 • Podpora regulárních výrazů v pravidlech adres URL
 • Proxy Server s pamětí cache
 • Seznam povolených URL adres
 • P2P (peer-to-peer) filtrování provozu
 • Filtrování antivirem
 • Stránka s informací o odepření přístupu na zakázanou stránku

  

Ověřování uživatelů

 • Active Directory
 • Apple Open Directory
 • Lokální databáze uživatelů
 • Dvoustupňové ověřování
 • Ověřování proxy serveru (pro terminálové služby)
 • Ověřování protokolem Kerberos a NTLM
 • RADIUS server
 • Ochrana proti hádání hesla

Systém prevence útoků

 • Analýza paketů založená na systému Snort
 • Databáze pravidel z webu Emerging Threats
 • Databáze blokovaných IP adres
 • Víceúrovňové zabezpečení
 • Zpracování výjimek pro falešné poplachy (false positives)